Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων (Τ.Α.Α.Ε.) Νομού Βοιωτίας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Βοιωτίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων (Τ.Α.Α.Ε.) Νομού Βοιωτίας.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο