Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τελωνείου Πλωμαρίου Λέσβου, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Η Προϊστάμενη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Τελωνείου Πλωμαρίου Λέσβου, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο