Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Σώματος Επιθεώρησης Β. Ελλάδος της Ε.Γ. Σώματος Επιθεωρητών &Ελεγκτών (Ε.Γ.Σ.Ε.Ε.) του Υπ. Περιβ. & Ενέργειας

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης διακηρύσσει, ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών (Ε.Γ.Σ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 11-06-2020 ημέρα …Πέμπτη και από ώρα ..10.00..π.μ έως…11.00..π.μ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης (Αγίας Σοφίας 52).

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο