Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου, της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μαγνησίας, της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Θεσσαλίας, του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Επισυνάπτεται η περίληψη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο