Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕΦΟΚ) Αττικής, της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ), της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) και της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕΦΟΚ) Αττικής, της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ), της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) και της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Σχετικά αντικείμενα:
930ΧΗ-49Κ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΕΦΟΚ,ΔΕΔ,ΕΜΕΙΣ & ΔΟΥ ΚΑΤ.ΕΞΩΤ..pdf
ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΦΟΚ.pdf
ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΜΕΙΣ.pdf
ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΔ.pdf
ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΟΥ ΚΑΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο