Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στη Χαλκίδα

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-2003 (Α’ 76),όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στη Χαλκίδα, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο