Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Περιστερίου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων & Δυτικής Αττικής διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 4583/18 για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Περιστερίου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 23η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα από την 11η π.μ. έως την 12η μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων και Δυτικής Αττικής, Νικήτα 15 στον 6ο όροφο, στον Πειραιά.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο