Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Περιστερίου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων & Δυτικής Αττικής διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 4583/18 για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Περιστερίου.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο