Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του αυτοτελούς γραφείου ανηλίκων θυμάτων “Το Σπίτι του Παιδιού” του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αχαΐας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Αυτοτελούς Γραφείου Ανήλικων Θυμάτων «Το Σπίτι του Παιδιού» του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 5/7/2023 ημέρα Τετάρτη  και από ώρα 09.30 πμ έως 10.00 πμ  στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν.Αχαϊας (Γούναρη 11Α Πάτρα).

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο