Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Παλλήνης Αττικής και του Τμήματος Διαχείρισης Παράνομης Μετανάστευσης Ανατολικής Αττικής.

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Παλλήνης Αττικής και του Τμήματος Διαχείρισης Παράνομης Μετανάστευσης Ανατολικής Αττικής, της Δ/νσης Αστυνομίας Β/Α Αττικής.

Σχετικά αντικείμενα:
ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤ & ΤΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤ..pdf
ΩΖΧ1Η-4ΔΒ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΤ & ΤΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤ..pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο