Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Μαραθώνα Αττικής.

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου του Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Μαραθώνα Αττικής, της Δ/νσης Αστυνομίας Β/Α Αττικής.

Σχετικά αντικείμενα:
Ψ8ΨΚΗ-ΧΗΕ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Τ.& Τ.Α. ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.pdf
ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α.Τ. & Τ.Α. ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο