Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αρχείου και της Αίθουσας Συνεδριάσεων της Δ/νσης Δασών Μεσσηνίας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Αρχείου και Αίθουσας Συνεδριάσεων Επιτροπών Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου στην Καλαμάτα.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο