Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας Ανηλίκων Θυμάτων “Το σπίτι του Παιδιού” στο Ηράκλειο

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, για τη μίσθωση ακίνητου κατάλληλου για την στέγαση του Αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας Ανηλίκων Θυμάτων “Το σπίτι του Παιδιού” στο Ηράκλειο.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 04/02/2019 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 π.μ. έως 12.00 π.μ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο