ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης διακηρύσσει, ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου και του Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 21-05-2019 ημέρα  Τρίτη  και από ώρα  10:00 π.μ έως 11:00 π.μ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης (Αγίας Σοφίας 52).

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο