Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών Κέντρου ΥΝΑΝΠ, ΚΤΙΡΙΟ 2 Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων – Πειθαρχικά Συμβούλια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων & Δυτικής Αττικής διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 4583/18 για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των Υπηρεσιών Κέντρου ΥΝΑΝΠ, ΚΤΙΡΙΟ 2 Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων – Πειθαρχικά Συμβούλια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο