Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών νομού Χίου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Χίου διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/τ.Α’/28-03-2003), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών νομού Χίου.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο