Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των παρακάτω Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στον Νομό Ρεθύμνης: Α) Διοικητικού Οικονομικού και Γραμματειακής Υποστήριξης και Β) Αδειών Διαμονής

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28.3.2003 (ΦΕΚ Α’ 76), όπως ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των παρακάτω Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στον Νομό Ρεθύμνης: Α) Διοικητικού Οικονομικού και Γραμματειακής Υποστήριξης και Β) Αδειών Διαμονής.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο