Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Κεντρικών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών – Ανατολικής Αττικής διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3130/28-3-2003 (Α΄ 76), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και σύμφωνα με το αριθμ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. ΑΑΔΕ Γ 1018349 ΕΞ 2017/1-2-2017 έγγραφο παροχής διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4389/2016, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των Κεντρικών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο