ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, διακηρύττει ότι την 24-05-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης (Αγίας Σοφίας 52), Μειοδοτική Δημοπρασία Μίσθωσης Ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των χώρων συντήρησης και ταξινόμησης αρχειακού υλικού της Διεύθυνσης Γενικών Αρχείων του Κράτους – Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας, του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων.

Σχετικά αντικείμενα:
ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΑΚ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.pdf
ΨΡΣΣΗ-2ΤΓ.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο