Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος και της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων Θεσσαλονίκης

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος και της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων Θεσσαλονίκης (πρώην Υποδιεύθυνσης Επιχειρήσεων και Προστασίας Μαρτύρων Θεσσαλονίκης), του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο