ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Β’ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου διακηρύσσει ότι θα  διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ.76/τΑ) για τη μίσθωση ακίνητου κατάλληλου για τη στέγαση της Υπηρεσίας του Β΄Λιμενικού τμήματος Χερσονήσου.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 26 Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 12.00 π.μ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο