ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ 04/07/2023 ΗΜΕΤΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:15Π.Μ. ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ (ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ 36,3ος ΟΡΟΦΟΣ), ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ 2713 611 106.

Σχετικά αντικείμενα:
6Ι3ΓΗ-2Σ9

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο