ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Υ.Ε.Δ.Δ.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης διακηρύσσει, ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε) Θεσσαλονίκης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 07/05/2019 ημέρα Τρίτη  και από ώρα 10:00 π.μ έως 11:00 π.μ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης (Αγίας Σοφίας 52-4ος όροφος).

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο