ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Τελωνειακής Αποθήκης του Τελωνείου Πατρών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 29/6/2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00π.μ. έως 10.30.π.μ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, Γούναρη 11Α, 26110, Πάτρα.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο