Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάουσας της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ημαθίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάουσας της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο