Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού Ηλείας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-03-2003
(Φ.Ε.Κ.76/τ.Α) και 4024/2011(Φ.Ε.Κ.226 Α/27-10-2011) για τη μίσθωση ακινήτου, κατάλληλου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 11/12/2019 , ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.00 π.μ έως 11.00 π.μ στην Κτηματική Υπηρεσία Ηλείας (Διοικητήριο).

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο