Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γρεβενών

 Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Γρεβενών διακηρύσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α΄) όπως αυτός ισχύει, για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για την στέγαση, στην πόλη των Γρεβενών, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γρεβενών.  Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τις 22.04.2021 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11:00 πμ έως 11:30 πμ στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Γρεβενών (δ/νση Διοικητήριο Κ. Ταλιαδούρης, Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη – Γρεβενά).

Ειδικότερες πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής, τις κτιριολογικές απαιτήσεις των προσφερόμενων ακινήτων και την διαδικασία δημοπρασίας – εκμίσθωσης, παρατίθενται στην διακήρυξη (ΑΔΑ: 6Π18Η-Β3Ν) ή δίδονται από την Κτηματική Υπηρεσία Γρεβενών (αρμόδιος υπάλληλος Γεώργιος Αντωνόπουλος τηλ. 2462028115, 2462352121, mail: g.antonopoulos@gspp.gr).

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο