ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης διακηρύττει ότι την 31-01-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης (Αγίας Σοφίας 52) μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σχετικά αντικείμενα:
ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ 29869_A2_28.02.2020_Αναθεώρηση Κτηριολογικού ΠΔΕ_τελικο.pdf
ΨΜΘΣΗ-1ΩΣ.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο