Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού

Η Προϊστάμενη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη 

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο