Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Καρδίτσας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Καρδίτσας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28 3 2003 (ΦΕΚ 76/τ.Α) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α’), για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Καρδίτσας.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο