Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θράκης

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ροδόπης διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θράκης.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη 

Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα 

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο