Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πειραιά

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά Νήσων και Δυτικής Αττικής διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28 3 2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πειραιά.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο