Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Ενισχυτικής Αστυνομικής Δύναμης κατά τη διάρκεια της 88ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α ‘/28-3-2003) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση δίκλινων δωματίων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων κατάλληλων για τη στέγαση της Ενισχυτικής Αστυνομικής Δύναμης κατά τη διάρκεια της 88ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία αποτελείται από τριακόσιους δέκα (310) Αστυνομικούς, οι οποίοι θα κατανεμηθούν ανά Διεύθυνση και αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, ως ακολούθως: α) Πενήντα (50) Αστυνομικοί (Τάξης-Ασφάλειας) για πέντε (5) διανυκτερεύσεις, από 04-09-2024 (άφιξη) μέχρι 09-09-2024 (αναχώρηση) και β) Διακόσιοι εξήντα (260) Αστυνομικοί (Τάξης-Ασφάλειας-Τροχαίας) για δώδεκα (12) διανυκτερεύσεις, από 04-09-2024 (άφιξη) μέχρι 16-09-2024 (αναχώρηση).

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο