ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης διακηρύσσει, ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 13-11-2018  ημέρα  Τρίτη  και από ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης (Αγίας Σοφίας 5).

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο