Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Μαγνησίας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Μαγνησίας, της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Θεσσαλίας, του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Επισυνάπτεται η περίληψη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο