Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) στο Νομό Ευρυτανίας.

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ευρυτανίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) στο Νομό Ευρυτανίας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 08.07.2021 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 έως 13:00 στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ευρυτανίας
(δ/νση: Γ.Κονδύλη & Αθ.Κυριαζή, 36100-Καρπενήσι).

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο