Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων, Διεύθυνσης Υδάτων Πελοποννήσου και Τ.Δ.Ο. Τρίπολης/Υγειονομικές Επιτροπές Τρίπολης της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. στην Τρίπολη

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων, Διεύθυνσης Υδάτων Πελοποννήσου και Τ.Δ.Ο. Τρίπολης/Υγειονομικές Επιτροπές Τρίπολης της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. στην Τρίπολη.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο