ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 14/06/2023 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ (ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ 36, 3ος ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΛ. 2713 611 106).

Σχετικά αντικείμενα:
64ΓΙΗ-ΞΝΜ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο