Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Μεσσαράς & του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού Ηρακλείου της Δ/νσης Αστυνομίας Ηρακλείου

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (Α΄.76), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Μεσσαράς & του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού Ηρακλείου της Δ/νσης Αστυνομίας Ηρακλείου.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο