Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Αποθήκης Αρχαιοτήτων στην περιοχή Ηρακλείου

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (Α ‘ 76), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Αποθήκης Αρχαιοτήτων στην περιοχή Ηρακλείου.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο