ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αχαΐας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της 6ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (6η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 02/03/2023 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 09.00 π.μ. έως 09.30 π.μ. στο κτίριο των Γραφείων της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, Γούναρη 11Α, 26110, Πάτρα.

Σχετικά αντικείμενα:
9ΡΦΥΗ-ΨΝ7.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο