Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της 12ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (12ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) 

Η Προϊστάμενη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της 12ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (12ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) στη Μυτιλήνη, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο