Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Γενικών Αρχείων του Κράτους – Τμήματος Λάρισας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Λάρισας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των Γενικών Αρχείων του Κράτους – Τμήματος Λάρισας.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο