Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση αποθηκευτικού χώρου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας στην πόλη των Φαρσάλων

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Λάρισας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση αποθηκευτικού χώρου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας στην πόλη των Φαρσάλων.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο