Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση αποθηκευτικού χώρου προς φύλαξη αρχαιοτήτων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών

H Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Γρεβενών διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α΄) όπως αυτός ισχύει, για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου, στην πόλη των Γρεβενών, για αποθηκευτικό χώρο, προς φύλαξη αρχαιοτήτων, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο