Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση α) Τμημάτων Διοικητικού – Οικονομικού, Γραμματειακής Υποστήριξης και του Γραφείου Υποστήριξης Πληροφορικής και β) των τμημάτων Αδειών Διαμονής, Γραμματειακής Υποστήριξης, Γραφείο Δακτυλικών Αποτυπωμάτων

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση α) Τμημάτων Διοικητικού – Οικονομικού, Γραμματειακής Υποστήριξης και του Γραφείου Υποστήριξης Πληροφορικής και β) των τμημάτων Αδειών Διαμονής, Γραμματειακής Υποστήριξης, Γραφείο Δακτυλικών Αποτυπωμάτων.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο