Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των γραφείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των γραφείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας

Σχετικά αντικείμενα:
Διακήρυξη για τη στέγαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σάμου-Ικαρίας.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο