Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΦΟΔΕ και της ΔΕΞΥΠ της ΑΑΔΕ

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών – Ανατολικής Αττικής διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3130/28-3-2003 (Α΄ 76), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και σύμφωνα με το αριθμ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. ΑΑΔΕ Γ 1018349 ΕΞ 2017/1-2-2017 έγγραφο παροχής διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4389/2016, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Κέντρου Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ.) και της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥΠ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Επισυνάπτεται ο κτιριολογικός πίνακας του ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ.

Επισυνάπτεται ο κτιριολογικός πίνακας της Δ.ΕΞΥΠ.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο