Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη στέγαση του Γραφείου Υποστήριξης Τουρισμού Λάρισας

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη στέγαση του Γραφείου Υποστήριξης Τουρισμού Λάρισας.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο