ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΔΕΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις των  Ν.  3130/2003 ( ΦΕΚ  76/ΤΑ ) και   4024/2011 ( Φ.Ε.Κ  226 Α/27-10-2011) για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για την στέγαση του Συντονιστή Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Δυτ. Ελλάδας, της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Αχαΐας, του Περιφερειακού Κέντρου Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας και της 6ης ΕΜΑΚ – Πεζοπόρου Δυτικής Ελλάδος.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 7 – 11 – 2019 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 9.00 π.μ. έως 9.30 π.μ. στο κτίριο των Γραφείων της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας Γούναρη 11Α  26110 Πάτρα.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο